Oznámenie č. 93/2016 Z. z.Oznámenie Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky o uložení dodatkov ku kolektívnym zmluvám vyššieho stupňa

Platnosť od 25.02.2016

93

OZNÁMENIE

Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky

Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky oznamuje, že podľa § 9 ods. 1 a 2 zákona č. 2/1991 Zb. o kolektívnom vyjednávaní v znení neskorších predpisov boli na Ministerstve práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky do 2. februára 2016 uložené tieto dodatky ku kolektívnym zmluvám vyššieho stupňa:


1. Dodatok č. 2 ku Kolektívnej zmluve vyššieho stupňa na roky 2014 – 2016 zo 17. januára 2014 uzatvorený 29. januára 2016 medzi Energeticko-chemickým odborovým zväzom

a

Zväzom zamestnávateľov energetiky Slovenska.

2. Dodatok č. 1 ku Kolektívnej zmluve vyššieho stupňa na roky 2015 – 2016 z 19. mája 2015 uzatvorený 25. januára 2016 medzi Odborovým zväzom KOVO

a

Zväzom strojárskeho priemyslu Slovenskej republiky.