Oznámenie č. 58/2016 Z. z.Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky o podpísaní Dohody medzi vládou Slovenskej republiky a Kabinetom Ukrajiny o vojnových hroboch

Čiastka 1/2016
Platnosť od 01.01.2016
Redakčná poznámka

Dohoda nadobudne platnosť 27. januára 2016 v súlade s článkom 11 ods. 1.

58

OZNÁMENIE

Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky

Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky oznamuje, že 17. júna 2011 bola v Bratislave podpísaná Dohoda medzi vládou Slovenskej republiky a Kabinetom ministrov Ukrajiny o vojnových hroboch.

Dohoda nadobudne platnosť 27. januára 2016 v súlade s článkom 11 ods. 1.

Do textu dohody možno nahliadnuť na Ministerstve vnútra Slovenskej republiky a na Ministerstve zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky.