Oznámenie č. 49/2016 Z. z.Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky o prijatí zmien Vykonávacieho predpisu k Lisabonskej dohode o ochrane označení pôvodu a o medzinárodnom zápise označení pôvodu

Čiastka 1/2016
Platnosť od 01.01.2016

49

OZNÁMENIE

Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky

Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky oznamuje, že rozhodnutím Zhromaždenia Osobitnej únie na ochranu označení pôvodu a ich medzinárodného zápisu (Lisabonskej únie) boli 6. októbra 2015 v Ženeve prijaté zmeny Vykonávacieho predpisu k Lisabonskej dohode o ochrane označení pôvodu a o medzinárodnom zápise označení pôvodu (oznámenie č. 13/2003 Z. z., oznámenie č. 18/2010 Z. z. a oznámenie č. 484/2011 Z. z.).

Zmeny nadobudnú platnosť 1. januára 2016.

ZMENY VYKONÁVACIEHO PREDPISU K LISABONSKEJ DOHODE O OCHRANE OZNAČENÍ PÔVODU A O MEDZINÁRODNOM ZÁPISE OZNAČENÍ PÔVODU

(platné od 1. januára 2016)

[…]

Pravidlo 23

Poplatky

Medzinárodný úrad vyberá tieto poplatky splatné vo švajčiarskych frankoch:

Suma (švajčiarske franky)

i) Poplatok za zápis označenia pôvodu .... 1 000

ii) Poplatok za záznam zmeny v zápise .... 500

iii) Poplatok za výpis z medzinárodného registra .... 150

iv) Poplatok za potvrdenie alebo akúkoľvek inú informáciu o obsahu medzinárodného registra písomnou formou .... 100

[…]

Anglické znenie textu