Vyhláška č. 45/2016 Z. z.Vyhláška Ministerstva dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky, ktorou sa vykonáva zákon č. 93/2005 Z. z. o autoškolách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

(v znení č. 154/2020 Z. z.)

Čiastka 1/2016
Platnosť od 01.01.2016
Účinnosť od 23.06.2020 do22.05.2023 (za 1 rok)