Nariadenie vlády č. 4/2016 Z. z.Nariadenie vlády Slovenskej republiky o ustanovení stupnice platových taríf príslušníkov Hasičského a záchranného zboru a príslušníkov Horskej záchrannej služby

Čiastka 1/2016
Platnosť od 01.01.2016
Účinnosť od 01.01.2016 do31.12.2016
Zrušený 364/2016 Z. z.

4

NARIADENIE VLÁDY

Slovenskej republiky

zo 16. decembra 2015

o ustanovení stupnice platových taríf príslušníkov Hasičského a záchranného zboru a príslušníkov Horskej záchrannej služby

Vláda Slovenskej republiky podľa § 131 ods. 3 zákona č. 315/2001 Z. z. o Hasičskom a záchrannom zbore nariaďuje:


§ 1

Príslušníkovi Hasičského a záchranného zboru a príslušníkovi Horskej záchrannej služby patrí zvýšený tarifný plat podľa stupnice platových taríf, ktorá je uvedená v prílohe.

§ 2

Zrušuje sa nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 421/2014 Z. z. o ustanovení stupnice platových taríf príslušníkov Hasičského a záchranného zboru a príslušníkov Horskej záchrannej služby.


§ 3

Toto nariadenie vlády nadobúda účinnosť 1. januára 2016.


Robert Fico v. r.


Príloha k nariadeniu vlády č. 4 /2016 Z. z.

STUPNICA PLATOVÝCH TARÍF PRÍSLUŠNÍKOV HASIČSKÉHO A ZÁCHRANNÉHO ZBORU A PRÍSLUŠNÍKOV HORSKEJ ZÁCHRANNEJ SLUŽBY
(v eurách mesačne)

Platový
stupeň

Počet
rokov
praxe

Stupnica platových taríf podľa platových tried a platových stupňov

Platová trieda

123456789
1do 2522,50547,50576,00615,50658,00696,00742,50789,00835,00
2od 2 do 4553,00580,00610,00652,00697,50737,50786,50836,00885,00
3od 4 do 6584,00612,50644,50688,50736,50778,50830,50882,50935,00
4od 6 do 9615,50644,50678,50724,50775,50820,00874,50932,50984,50
5od 9 do 12646,00677,00712,00761,00814,00861,50918,50976,501 034,50
6od 12 do 15677,00708,50746,00798,00853,00902,50963,501 023,501 084,00
7od 15 do 18707,00741,00779,50834,00892,50943,501 007,501 071,001 134,00
8od 18 do 21738,00773,50814,00870,00931,50984,501 051,501 118,001 184,00
9od 21 do 24768,50805,50848,50906,50970,501 026,001 095,501 165,001 233,50
10od 24 do 28799,50838,00882,00943,001 009,501 068,501 139,501 212,501 284,00
11od 28 do 32830,00870,00916,00979,501 048,501 109,501 184,001 258,501 333,50
12nad 32861,00903,00950,501 016,001 087,501 150,501 228,001 312,001 383,50