Nariadenie vlády č. 364/2016 Z. z.Nariadenie vlády Slovenskej republiky o ustanovení stupnice platových taríf príslušníkov Hasičského a záchranného zboru a príslušníkov Horskej záchrannej služby

Platnosť od 28.12.2016
Účinnosť od 01.01.2017 do17.01.2018
Zrušený 14/2018 Z. z.

364

NARIADENIE VLÁDY

Slovenskej republiky

zo 14. decembra 2016

o ustanovení stupnice platových taríf príslušníkov Hasičského a záchranného zboru a príslušníkov Horskej záchrannej služby

Vláda Slovenskej republiky podľa § 131 ods. 3 zákona č. 315/2001 Z. z. o Hasičskom a záchrannom zbore nariaďuje:


§ 1

Toto nariadenie vlády ustanovuje od 1. januára 2017 stupnicu platových taríf príslušníkov Hasičského a záchranného zboru a príslušníkov Horskej záchrannej služby, ktorá je uvedená v prílohe.


§ 2

Zrušuje sa nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 4/2016 Z. z. o ustanovení stupnice platových taríf príslušníkov Hasičského a záchranného zboru a príslušníkov Horskej záchrannej služby.

§ 3

Toto nariadenie vlády nadobúda účinnosť 1. januára 2017.


Robert Fico v. r.


Príloha k nariadeniu vlády č. 364/2016 Z. z.

STUPNICA PLATOVÝCH TARÍF PRÍSLUŠNÍKOV HASIČSKÉHO A ZÁCHRANNÉHO ZBORU A PRÍSLUŠNÍKOV HORSKEJ ZÁCHRANNEJ SLUŽBY

Platový stupeňPočet rokov praxeStupnica platových taríf podľa platových tried a platových stupňov
Platová trieda
123456789
1do 2543,50569,50599,50640,50684,50724,00772,50821,00868,50
2od 2 do 4575,50603,50634,50678,50725,50767,00818,00869,50920,50
3od 4 do 6607,50637,00670,50716,50766,00810,00864,00918,00972,50
4od 6 do 9640,50670,50706,00753,50807,00853,00909,50970,001 024,00
5od 9 do 12672,00704,50740,50791,50847,00896,00955,501 016,001 076,00
6od 12 do 15704,50737,00776,00830,00887,50939,001 002,501 064,501 127,50
7od 15 do 18735,50771,00811,00867,50928,50981,501 048,001 114,001 179,50
8od 18 do 21768,00804,50847,00905,00969,001 024,001 094,001 163,001 231,50
9od 21 do 24799,50838,00882,50943,001 009,501 067,501 139,501 212,001 283,00
10od 24 do 28831,50872,00917,50981,001 050,001 111,501 185,501 261,001 335,50
11od 28 do 32863,50905,00953,001 019,001 090,501 154,001 231,501 309,001 387,00
12nad 32895,50939,50989,001 057,001 131,001 197,001 277,501 364,501 439,00