Rozhodnutie č. 349/2016 Z. z.Rozhodnutie predsedu Národnej rady Slovenskej republiky o vyhlásení nových volieb do orgánov samosprávy obcí

Platnosť od 19.12.2016

OBSAH