Oznámenie č. 330/2016 Z. z.Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky o podpísaní Programu spolupráce medzi Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky a Ministerstvom školstva, vedy a technologického rozvoja Srbskej republiky v oblasti vzdelávania na roky 2016 – 2020

Platnosť od 08.12.2016
Redakčná poznámka

Program spolupráce nadobudne platnosť 8. decembra 2016 v súlade s článkom 15 ods. 1.

330

OZNÁMENIE

Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky

Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky oznamuje, že 8. novembra 2016 bol v Bratislave podpísaný Program spolupráce medzi Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky a Ministerstvom školstva, vedy a technologického rozvoja Srbskej republiky v oblasti vzdelávania na roky 2016 – 2020.

Program spolupráce nadobudne platnosť 8. decembra 2016 v súlade s článkom 15 ods. 1.

Do textu programu spolupráce možno nahliadnuť na Ministerstve školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky a Ministerstve zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky.