Vyhláška č. 328/2016 Z. z.Vyhláška Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky, ktorou sa ustanovujú vzory podaní do registra partnerov verejného sektora

(v znení č. 295/2019 Z. z.)

Platnosť od 08.12.2016
Účinnosť od 01.11.2019