Zákon č. 316/2016 Z. z.Zákon o uznávaní a výkone majetkového rozhodnutia vydaného v trestnom konaní v Európskej únii a o zmene a doplnení niektorých zákonov

Platnosť od 29.11.2016
Účinnosť od 01.01.2017 do31.12.2019 (za 25 dní)

Časové verzie

Znenie od - do Novely Poznámka
01.01.2020 396/2019 Z. z.
01.01.2017 - 31.12.2019 Aktuálne znenie