Zákon č. 316/2016 Z. z.Zákon o uznávaní a výkone majetkového rozhodnutia vydaného v trestnom konaní v Európskej únii a o zmene a doplnení niektorých zákonov

(v znení č. 396/2019 Z. z.)

Platnosť od 29.11.2016
Účinnosť od 01.01.2020

Časové verzie

Znenie od - do Novely Poznámka
01.01.2020 396/2019 Z. z. Aktuálne znenie
01.01.2017 - 31.12.2019