Opatrenie č. 309/2016 Z. z.Opatrenie Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky o sumách stravného

Platnosť od 24.11.2016
Účinnosť od 01.12.2016 do31.05.2018
Zrušený 148/2018 Z. z.

OBSAH

309

OPATRENIE

Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky

z 9. novembra 2016

o sumách stravného

Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky podľa § 5 ods. 2 zákona č. 283/2002 Z. z. o cestovných náhradách ustanovuje:


§ 1

Sumy stravného pre časové pásma sú

a) 4,50 eura pre časové pásmo 5 až 12 hodín,

b) 6,70 eura pre časové pásmo nad 12 hodín až 18 hodín,

c) 10,30 eura pre časové pásmo nad 18 hodín.


§ 2

Zrušuje sa opatrenie Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky č. 296/2014 Z. z. o sumách stravného.

§ 3

Toto opatrenie nadobúda účinnosť 1. decembra 2016.


Ján Richter v. r.