Zákon č. 307/2016 Z. z.Zákon o upomínacom konaní a o doplnení niektorých zákonov

(v znení č. 211/2021 Z. z.)

Platnosť od 23.11.2016
Účinnosť od 01.07.2021