Zákon č. 307/2016 Z. z.Zákon o upomínacom konaní a o doplnení niektorých zákonov

Platnosť od 23.11.2016
Účinnosť od 01.02.2017