Zákon č. 307/2016 Z. z.Zákon o upomínacom konaní a o doplnení niektorých zákonov

(v znení č. 211/2021 Z. z.)

Platnosť od 23.11.2016
Účinnosť od 01.07.2021

Časové verzie

Znenie od - do Novely Poznámka
01.07.2021 211/2021 Z. z. Aktuálne znenie
01.02.2017 - 30.06.2021

Pôvodný predpis

23.11.2016