Rozhodnutie č. 304/2016 Z. z.Rozhodnutie predsedu Národnej rady Slovenskej republiky o vyhlásení nových volieb do orgánov samosprávy obcí

Platnosť od 18.11.2016

OBSAH

304

ROZHODNUTIE

predsedu Národnej rady Slovenskej republiky

zo 14. novembra 2016

o vyhlásení nových volieb do orgánov samosprávy obcí


Na vykonanie nových volieb do orgánov samosprávy obcí

1. vyhlasujem

podľa § 219 ods. 3 zákona č. 180/2014 Z. z. o podmienkach výkonu volebného práva a o zmene a doplnení niektorých zákonov a § 48 ods. 1 písm. a), c) a d) zákona Slovenskej národnej rady č. 346/1990 Zb. o voľbách do orgánov samosprávy obcí v znení neskorších predpisov nové voľby do orgánov samosprávy v obciach Slovenskej republiky uvedených v prílohe č. 1 k tomuto rozhodnutiu;

2. určujem

a) podľa § 26 ods. 1 zákona Slovenskej národnej rady č. 346/1990 Zb. o voľbách do orgánov samosprávy obcí v znení neskorších predpisov deň konania nových volieb uvedených v bode 1 tohto rozhodnutia na sobotu 8. apríla 2017,

b) podľa § 48 ods. 5 zákona Slovenskej národnej rady č. 346/1990 Zb. o voľbách do orgánov samosprávy obcí v znení neskorších predpisov lehoty na nové voľby uvedené v prílohe č. 2 k tomuto rozhodnutiu.


Andrej Danko v. r.


Príloha č. 1 k rozhodnutiu predsedu Národnej rady Slovenskej republiky č. 304/2016 Z. z.

ZOZNAM OBCÍ, v ktorých sa majú konať nové voľby do orgánov samosprávy obcí 8. apríla 2017

ObecVolí saObvod*)Kraj
JakubovposlanciMalackyBratislavský kraj
TrsticestarostaGalantaTrnavský kraj
DlháposlanecTrnava
PoliankastarostaNové Mesto nad VáhomTrenčiansky kraj
Veľká ČausaposlanecPrievidza
Dolné SemerovcestarostaLeviceNitriansky kraj
Jabloňovceposlanec
LietavaposlanecŽilinaŽilinský kraj
SihlaposlanecBreznoBanskobystrický kraj
OrovnicaposlanciŽiar nad Hronom
OndavkastarostaposlanciBardejovPrešovský kraj
JalováposlanecHumenné
Parihuzovceposlanec
Stráne pod TatramistarostaKežmarok
VislankastarostaStará Ľubovňa
VyškovcestarostaStropkov
ŠtefurovstarostaSvidník
Gemerská PanicastarostaRožňavaKošický kraj
Klin nad BodrogomposlanciTrebišov

Príloha č. 2 k rozhodnutiu predsedu Národnej rady Slovenskej republiky č. 304/2016 Z. z.

LEHOTY na nové voľby do orgánov samosprávy obcí 8. apríla 2017

Lehota§ – ods.ÚlohaZabezpečíTermín
85 dní16 – 9Zverejnenie počtu obyvateľov obce
ku dňu vyhlásenia volieb
obec13. 1. 2017
65 dní9 – 3Zverejnenie volebných obvodov a počtu
poslancov, ktorý sa má v nich zvoliť pri voľbách do obecného zastupiteľstva
obecné zastupiteľstvo2. 2. 2017
55 dní16 – 2
21 – 1, 2
Podanie kandidátnych listínpolitické strany a nezávislí kandidáti12. 2. 2017
55 dní14 – 1Delegovanie jedného člena a jedného náhradníka do miestnej volebnej komisie pri voľbách do obecného zastupiteľstvapolitické strany12. 2. 2017
50 dní14 – 3Uskutočnenie prvého zasadania miestnej volebnej komisiemiestna
volebná komisia
17. 2. 2017
45 dní17 – 2
22 – 2
Zaregistrovanie kandidátov na poslancov obecného zastupiteľstva a na starostu obcemiestna
volebná komisia
22. 2. 2017
40 dní10 – 2Určenie volebných miestnostístarosta obce27. 2. 2017
35 dní18 a 23Uverejnenie zoznamu zaregistrovaných kandidátovmiestna
volebná komisia
4. 3. 2017
30 dní13 – 3Uskutočnenie prvého zasadania obvodnej volebnej komisieobvodná
volebná komisia
9. 3. 2017
25 dní27Informovanie voličov o zápise do zoznamu voličov a o čase a mieste konania voliebobec14. 3. 2017
20 dní15 – 1Delegovanie jedného člena a jedného náhradníka do okrskovej volebnej komisie pri voľbách do obecného zastupiteľstvapolitické strany19. 3. 2017
17 dní30 – 1Začiatok volebnej kampanepolitické strany a nezávislí kandidáti22. 3. 2017
15 dní15 – 3Uskutočnenie prvého zasadania okrskovej volebnej komisieokrsková
volebná komisia
24. 3. 2017
48 hodín30 – 3Ukončenie volebnej kampanepolitické strany a nezávislí kandidáti6. 4. 2017
26 – 1Volebný deňokrsková
volebná komisia
8. 4. 2017

*) Okresný úrad, v pôsobnosti ktorého je zabezpečovanie volieb, § 13 ods. 5 zákona SNR č. 346/1990 Zb. o voľbách do orgánov samosprávy obcí v znení neskorších predpisov, v spojení s § 3 ods. 2 písm. c) zákona č. 180/2013 Z. z. o organizácii miestnej štátnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov