Oznámenie č. 30/2016 Z. z.Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky

Čiastka 1/2016
Platnosť od 01.01.2016
Redakčná poznámka

Program nadobudol platnosť 26. novembra 2015 v súlade s článkom 8.

30

OZNÁMENIE

Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky

Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky oznamuje, že 26. novembra 2015 bol v Pekingu podpísaný Program spolupráce medzi Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky a Ministerstvom školstva Čínskej ľudovej republiky v oblasti školstva na roky 2016 - 2019.

Program nadobudol platnosť 26. novembra 2015 v súlade s článkom 8.

Do textu programu možno nahliadnuť na Ministerstve školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky a na Ministerstve zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky.