Vyhláška č. 295/2016 Z. z.Vyhláška Ministerstva vnútra Slovenskej republiky, ktorou sa dopĺňa vyhláška Ministerstva vnútra Slovenskej republiky č. 151/2009 Z. z. o podrobnostiach o služobnej rovnošate Policajného zboru a jej vyobrazení v znení neskorších predpisov

Platnosť od 10.11.2016
Účinnosť od 15.11.2016

OBSAH

295

VYHLÁŠKA

Ministerstva vnútra Slovenskej republiky

z 31. októbra 2016,

ktorou sa dopĺňa vyhláška Ministerstva vnútra Slovenskej republiky č. 151/2009 Z. z. o podrobnostiach o služobnej rovnošate Policajného zboru a jej vyobrazení v znení neskorších predpisov

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky podľa § 19 ods. 5 zákona č. 73/1998 Z. z. o štátnej službe príslušníkov Policajného zboru, Slovenskej informačnej služby, Zboru väzenskej a justičnej stráže Slovenskej republiky a Železničnej polície v znení zákona č. 491/2008 Z. z. ustanovuje:


Čl. I

Vyhláška Ministerstva vnútra Slovenskej republiky č. 151/2009 Z. z. o podrobnostiach o služobnej rovnošate Policajného zboru a jej vyobrazení v znení vyhlášky č. 109/2010 Z. z. a vyhlášky č. 166/2013 Z. z. sa dopĺňa takto:

1. V § 3 sa odsek 3 dopĺňa písmenami m) až t), ktoré znejú:

m) bunda trojštvrťová zimná,

n) bunda trojštvrťová zimná reflexná,

o) bunda celoročná,

p) bunda celoročná reflexná,

q) vesta,

r) čiapka zimná pletená čierna,

s) čiapka šiltovka s membránou a nápisom „POLÍCIA“,

t) obuv zásahová.“.

2. V § 4 sa odsek 2 dopĺňa písmenami w) až ae), ktoré znejú:

w) bunda trojštvrťová zimná,

x) bunda trojštvrťová zimná reflexná,

y) bunda celoročná,

z) bunda celoročná reflexná,

aa) nohavice s odopínateľnou vložkou,

ab) vesta,

ac) čiapka zimná pletená čierna,

ad) čiapka so štítkom vzor 98; pre ženu čiapka lodička vzor 98,

ae) obuv zásahová.“.

3. V § 6 sa odsek 2 dopĺňa písmenami w) až ab), ktoré znejú:

w) bunda trojštvrťová zimná čierna,

x) bunda celoročná čierna,

y) nohavice s odopínateľnou vložkou čierne,

z) vesta čierna,

aa) čiapka zimná pletená čierna,

ab) obuv zásahová.“.

4. V prílohe časti Služobná rovnošata vzor 98 - muž sa na konci pripájajú tieto zobrazenia:

Obrázok 1

5. V prílohe časti Služobná rovnošata vzor 07 zelená sa na konci pripájajú tieto zobrazenia:

Obrázok 2

Obrázok 3

6. V prílohe časti Služobná rovnošata vzor 07 čierna sa na konci pripájajú tieto zobrazenia:

Obrázok 4


Čl. II

Táto vyhláška nadobúda účinnosť 15. novembra 2016.


Robert Kaliňák v. r.