Zákon č. 290/2016 Z. z.Zákon o podpore malého a stredného podnikania a o zmene a doplnení zákona č. 71/2013 Z. z. o poskytovaní dotácií v pôsobnosti Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov

Platnosť od 07.11.2016
Účinnosť od 21.07.2020