Oznámenie č. 29/2016 Z. z.Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky

Čiastka 1/2016
Platnosť od 01.01.2016
Redakčná poznámka

Dohoda nadobudla platnosť 4. novembra 2015 v súlade s článkom 4 ods. 4.

29

OZNÁMENIE

Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky

Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky oznamuje, že 4. novembra 2015 bola v Bratislave podpísaná Dohoda medzi Prezídiom Policajného zboru Ministerstva vnútra Slovenskej republiky a Políciou, Generálnym policajným riaditeľstvom Ministerstva vnútra Slovinskej republiky o vytvorení spoločných hliadok na území Slovinskej republiky v rámci spoločných operácií.

Dohoda nadobudla platnosť 4. novembra 2015 v súlade s článkom 4 ods. 4.

Do textu dohody možno nahliadnuť na Ministerstve vnútra Slovenskej republiky a Ministerstve zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky.