Zákon č. 286/2016 Z. z.Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 581/2004 Z. z o zdravotných poisťovniach, dohľade nad zdravotnou starostlivosťou a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení zákona č. 580/2004 Z. z. o zdravotnom poistení a o zmene a doplnení zákona č. 95/2002 Z. z. o poisťovníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

Platnosť od 27.10.2016
Účinnosť od 01.11.2016

Časové verzie

Znenie od - do Novely Poznámka
01.11.2016 Aktuálne znenie

Pôvodný predpis

27.10.2016