Nariadenie vlády č. 280/2016 Z. z.Nariadenie vlády Slovenskej republiky, ktorým sa ustanovuje suma minimálnej mzdy na rok 2017

Platnosť od 21.10.2016
Účinnosť od 01.01.2017 do31.12.2017
Zrušený 278/2017 Z. z.

OBSAH

280

NARIADENIE VLÁDY

Slovenskej republiky

z 12. októbra 2016,

ktorým sa ustanovuje suma minimálnej mzdy na rok 2017

Vláda Slovenskej republiky podľa § 2 ods. 1 zákona č. 663/2007 Z. z. o minimálnej mzde nariaďuje:


§ 1

Suma minimálnej mzdy na rok 2017 sa ustanovuje na

a) 435,00 eur za mesiac pre zamestnanca odmeňovaného mesačnou mzdou,

b) 2,500 eura za každú hodinu odpracovanú zamestnancom.


§ 2

Zrušuje sa nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 279/2015 Z. z., ktorým sa ustanovuje suma minimálnej mzdy na rok 2016.

§ 3

Toto nariadenie vlády nadobúda účinnosť 1. januára 2017.


Robert Fico v. r.