Oznámenie č. 263/2016 Z. z.Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky o skončení platnosti medzinárodných zmlúv vo vzájomných vzťahoch medzi Slovenskou republikou a Macedónskou republikou

Platnosť od 05.10.2016
Redakčná poznámka

Ukončenie platnosti uvedených medzinárodných zmlúv schválila vláda Slovenskej republiky uznesením č. 294 zo 7. júla 2016.