Redakčné oznámenie č. 249/2016 Z. z.Redakčné oznámenie o oprave chyby v nariadení vlády Slovenskej republiky č. 245/2016 Z. z.

Platnosť od 09.09.2016

249

REDAKČNÉ OZNÁMENIE

o oprave chyby

v nariadení vlády Slovenskej republiky č. 245/2016 Z. z., ktorým sa mení nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 339/2008 Z. z. o poskytovaní pomoci na podporu spotreby mlieka a mliečnych výrobkov pre deti v materských školách, pre žiakov na základných školách a pre žiakov na stredných školách v znení neskorších predpisov


V čl. I prílohe č. 1 k nariadeniu vlády č. 339/2008 Z. z.

1. v poradových číslach 4 až 8 v štvrtom stĺpci za slovami „kartón/fľaša 1“, „kartón/vrecko/fľaša 1“ a „kartón 1“ má byť správne uvedené označenie objemovej jednotky liter „l“,

2. v poradových číslach 45 a 46 v druhom stĺpci sa za slovo „45 %“ vkladá čiarka a slovo „plátky“.