Nariadenie vlády č. 247/2016 Z. z.Nariadenie Vlády Slovenskej republiky, ktorým sa ustanovuje systém uplatňovania niektorých právomocí Úradu podpredsedu vlády Slovenskej republiky pre investície a informatizáciu

(v znení č. 71/2018 Z. z.)

Platnosť od 01.09.2016
Účinnosť od 15.03.2018