Redakčné oznámenie č. 246/2016 Z. z.Redakčné oznámenie o oprave chyby vo vyhláške Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky č. 232/2016 Z. z., ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva školstva Slovenskej republiky č. 322/2008 Z. z. o špeciálnych školách

Platnosť od 31.08.2016

246

REDAKČNÉ OZNÁMENIE

o oprave chyby

vo vyhláške Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky č. 232/2016 Z. z., ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva školstva Slovenskej republiky č. 322/2008 Z. z. o špeciálnych školách

V novelizačnom bode č. 16 v písmene I prílohy k vyhláške č. 322/2008 Z. z. položka 10 správne znie:

10.

6497 G

pedikúra – manikúra

6497 2

“.