Oznámenie č. 238/2016 Z. z.Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky o prijatí zmien Vykonávacieho predpisu k Dohovoru o udeľovaní európskych patentov (Európskemu patentovému dohovoru)

Platnosť od 18.08.2016
Redakčná poznámka

Zmeny nadobudli platnosť 1. júla 2016. Pre Slovenskú republiku nadobudli platnosť v ten istý deň, t. j. 1. júla 2016.