Oznámenie č. 227/2016 Z. z.Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky o podpísaní Dohody medzi vládou Slovenskej republiky a Prípravnou komisiou pre Organizáciu Zmluvy o všeobecnom zákaze jadrových skúšok o vzájomnej spolupráci pri výcviku a realizácii činností komisie týkajúcich sa inšpekcií na mieste

Platnosť od 05.08.2016
Redakčná poznámka

Dohoda nadobudne platnosť 12. augusta 2016 v súlade s článkom 15.