Nariadenie vlády č. 221/2016 Z. z.Nariadenie vlády Slovenskej republiky, ktorým sa ustanovujú požiadavky na uvádzanie množiteľského materiálu ovocných drevín a ovocných drevín určených na výrobu ovocia na trh

(v znení č. 110/2020 Z. z., 212/2020 Z. z.)

Platnosť od 21.07.2016
Účinnosť od 01.08.2020

OBSAH

Časové verzie

Znenie od - do Novely Poznámka
01.08.2020 212/2020 Z. z. Aktuálne znenie
15.05.2020 - 31.07.2020 110/2020 Z. z.
01.01.2017 - 14.05.2020

Pôvodný predpis

21.07.2016