Oznámenie č. 219/2016 Z. z.Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky o podpísaní Dohody medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Kazašskej republiky o vzájomnej ochrane utajovaných skutočností.

Platnosť od 20.07.2016
Redakčná poznámka

Dohoda nadobudne platnosť 7. augusta 2016 v súlade s článkom 14 ods. 1.

219

Oznámenie


Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky

Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky oznamuje, že 21. januára 2016 bola v Astane podpísaná Dohoda medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Kazašskej republiky o vzájomnej ochrane utajovaných skutočností.

Dohoda nadobudne platnosť 7. augusta 2016 v súlade s článkom 14 ods. 1.

Do textu dohody možno nahliadnuť na Národnom bezpečnostnom úrade Slovenskej republiky a Ministerstve zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky.