Oznámenie č. 211/2016 Z. z.Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky o podpísaní Zmluvy medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Malajzie o zamedzení dvojitého zdanenia a zabránení daňovému úniku v odbore daní z príjmov

Platnosť od 12.07.2016
Redakčná poznámka

Zmluva nadobudla platnosť 11. apríla 2016 v súlade s čl. 28.