Oznámenie č. 204/2016 Z. z.Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky o podpísaní dohody medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Cyperskej republiky o spolupráci v oblasti zdravotníctva a lekárskych vied

Platnosť od 30.06.2016

204

OZNÁMENIE


Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky

Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky oznamuje, že 26. mája 2014 bola v Nikózii podpísaná Dohoda medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Cyperskej republiky o spolupráci v oblasti zdravotníctva a lekárskych vied.

Dohoda nadobudla platnosť 23. mája 2016 v súlade s článkom 7.

Do textu dohody možno nahliadnuť na Ministerstve zdravotníctva Slovenskej republiky a Ministerstve zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky.