Oznámenie č. 197/2016 Z. z.Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky o podpísaní Dohody o spolupráci na systéme satelitnej navigácie medzi Európskou úniou a jej členskými štátmi a Nórskym kráľovstvom

Platnosť od 21.06.2016
Redakčná poznámka

Dohoda nadobudla platnosť 1. apríla 2016 v súlade s čl. 12 ods. 1 a pre Slovenskú republiku nadobudla platnosť v ten istý deň, t. j. 1. apríla 2016.