Oznámenie č. 184/2016 Z. z.Oznámenie Národnej banky Slovenska o vydaní strieborných zberateľských euromincí v nominálnej hodnote 10 eur pri príležitosti prvého predsedníctva Slovenskej republiky v Rade Európskej únie

Platnosť od 26.05.2016

184

OZNÁMENIE

Národnej banky Slovenska

z 26. apríla 2016

o vydaní strieborných zberateľských euromincí v nominálnej hodnote 10 eur pri príležitosti prvého predsedníctva Slovenskej republiky v Rade Európskej únie


1. Úvodné ustanovenia

a) Národná banka podľa § 17h ods. 1 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 566/1992 Zb. o Národnej banke Slovenska v znení neskorších predpisov a podľa § 12 ods. 1 písm. b) zákona č. 400/2015 Z. z. o tvorbe právnych predpisov a o Zbierke zákonov Slovenskej republiky a o zmene a doplnení niektorých zákonov oznamuje, že pri príležitosti prvého predsedníctva Slovenskej republiky v Rade Európskej únie vydáva do obehu strieborné zberateľské euromince v nominálnej hodnote 10 eur (ďalej len „zberateľská eurominca“).

b) Zberateľská eurominca má štatút zákonného platidla len v Slovenskej republike.

c) Zberateľská eurominca sa razí zo zliatiny obsahujúcej 900 dielov striebra a 100 dielov medi; jej hmotnosť je 18 g a priemer 34 mm. Pri razbe zberateľskej euromince je povolená horná a dolná odchýlka v priemere 0,1 mm; povolená horná odchýlka v hmotnosti je 0,4 g a v obsahu striebra 10/1000.

2. Vzhľad zberateľskej euromince

a) Na líci zberateľskej euromince je v centrálnej kompozícii dominantne vyobrazený štátny znak Slovenskej republiky s dostredivými dynamickými líniami na pozadí, čo znázorňuje postavenie a význam Slovenskej republiky počas jej predsedníctva v Rade Európskej únie. Vpravo od štátneho znaku Slovenskej republiky je letopočet „2016“. V opise je názov štátu „SLOVENSKÁ REPUBLIKA“, ktorý je grafickými značkami oddelený od označenia nominálnej hodnoty zberateľskej euromince „10 EURO“. Značka Mincovne Kremnica, štátny podnik, ktorú tvorí skratka „MK“ umiestnená medzi dvoma razidlami, a štylizované iniciálky autora výtvarného návrhu zberateľskej euromince akad. mal. Vladimíra Pavlicu „VP“ sú umiestnené v spodnej časti kompozície.

b) Na rube zberateľskej euromince je v centrálnej kompozícii vyobrazená silueta Bratislavského hradu s vlnami znázorňujúcimi rieku Dunaj a dostredivými dynamickými líniami na pozadí. V opise je nápis „PREDSEDNÍCTVO“, ktorý je grafickými značkami oddelený od nápisu „SR V RADE EÚ“.

c) Na hrane mince je nápis do hĺbky „1. JÚL 2016 – 31. DECEMBER 2016“.

Obrázok

Štát vydania: Slovenská republika

Začiatok vydávania: jún 2016


Jozef Makúch v. r.