Vyhláška č. 180/2016 Z. z.Vyhláška Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky o potravinárskych kazeínoch a potravinárskych kazeinátoch

(v znení č. 295/2017 Z. z.)

Platnosť od 23.05.2016
Účinnosť od 01.12.2017