Vyhláška č. 179/2016 Z. z.Vyhláška Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky o požiadavkách na zahustené mlieko a sušené mlieko

Platnosť od 23.05.2016
Účinnosť od 22.12.2016