Oznámenie č. 174/2016 Z. z.Oznámenie Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky o uložení dodatkov ku kolektívnym zmluvám vyššieho stupňa

Platnosť od 13.05.2016

174

OZNÁMENIE

Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky

Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky oznamuje, že podľa § 9 ods. 1 a 2 zákona č. 2/1991 Zb. o kolektívnom vyjednávaní v znení neskorších predpisov boli na Ministerstve práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky do 21. apríla 2016 uložené tieto dodatky ku kolektívnym zmluvám vyššieho stupňa:

1. Dodatok č. 1 ku Kolektívnej zmluve vyššieho stupňa na roky 2015 – 2016 z 13. marca 2015 uzatvorený 19. marca 2016 medzi Odborovým zväzom KOVO, Nezávislými kresťanskými odbormi Slovenska

a

Zväzom hutníctva, ťažobného priemyslu a geológie Slovenskej republiky.

2. Dodatok č. 4 ku Kolektívnej zmluve vyššieho stupňa na roky 2012 – 2018 z 29. februára 2012 uzatvorený 29. marca 2016 medzi Integrovaným odborovým zväzom

a

Zväzom stavebných podnikateľov Slovenska.