Oznámenie č. 173/2016 Z. z.Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky o podpísaní Dvojročnej dohody o spolupráci medzi Ministerstvom zdravotníctva Slovenskej republiky a Regionálnym úradom Svetovej zdravotníckej organizácie pre Európu na roky 2016 - 2017

Platnosť od 13.05.2016
Redakčná poznámka

Dohoda nadobudla platnosť 29. februára 2016.

173

OZNÁMENIE

Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky

Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky oznamuje, že 9. februára 2016 bola v Kodani a 29. februára 2016 v Bratislave podpísaná Dvojročná dohoda o spolupráci medzi Ministerstvom zdravotníctva Slovenskej republiky a Regionálnym úradom Svetovej zdravotníckej organizácie pre Európu na roky 2016 – 2017.

Dohoda nadobudla platnosť 29. februára 2016.

Do textu dohody možno nahliadnuť na Ministerstve zdravotníctva Slovenskej republiky a Ministerstve zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky.