Rozhodnutie č. 160/2016 Z. z.Rozhodnutie predsedu Národnej rady Slovenskej republiky o vyhlásení nových volieb do orgánov samosprávy obcí

Platnosť od 21.04.2016

OBSAH