Vyhláška č. 155/2016 Z. z.Vyhláška Úradu pre verejné obstarávanie, ktorou sa ustanovujú podrobnosti o jednotnom európskom dokumente a jeho obsahu

Platnosť od 08.04.2016
Účinnosť od 18.04.2016

OBSAH

Časové verzie

Znenie od - do Novely Poznámka
18.04.2016 Aktuálne znenie

Pôvodný predpis

08.04.2016