Oznámenie č. 146/2016 Z. z.Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky o uzavretí Dohody medzi Ministerstvom vnútra Slovenskej republiky a Ministerstvom vnútra Bulharskej republiky o spolupráci v oblasti výmenných rekreačných pobytov

Platnosť od 08.04.2016
Účinnosť od 08.04.2016
Redakčná poznámka

Dohoda nadobudla platnosť 1. marca 2016 v súlade s článkom 10 ods. 1.