Oznámenie č. 133/2016 Z. z.Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky o podpísaní Vykonávacieho protokolu medzi vládou Slovenskej republiky a Radou ministrov Bosny a Hercegoviny o vykonávaní Dohody medzi Európskym spoločenstvom a Bosnou a Hercegovinou o readmisii osôb bez povolenia na pobyt

Platnosť od 31.03.2016
Redakčná poznámka

Vykonávací protokol nadobudol platnosť 8. februára 2016 v súlade s článkom 12 ods. 1.

133

OZNÁMENIE

Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky

Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky oznamuje, že 5. júna 2015 bol v Bratislave podpísaný Vykonávací protokol medzi vládou Slovenskej republiky a Radou ministrov Bosny a Hercegoviny o vykonávaní Dohody medzi Európskym spoločenstvom a Bosnou a Hercegovinou o readmisii osôb bez povolenia na pobyt.

Vykonávací protokol nadobudol platnosť 8. februára 2016 v súlade s článkom 12 ods. 1.

Do textu vykonávacieho protokolu možno nahliadnuť na Ministerstve vnútra Slovenskej republiky a Ministerstve zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky.