Oznámenie č. 128/2016 Z. z.Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky o prijatí Nagojského protokolu o prístupe ku genetickým zdrojom a spravodlivom a rovnocennom spoločnom využívaní prínosov vyplývajúcich z ich používania k Dohovoru o biologickej diverzite.

Platnosť od 23.03.2016
Redakčná poznámka

Pre Slovenskú republiku nadobudne platnosť 28. marca 2016 v súlade s článkom 33 ods. 2.