Oznámenie č. 124/2016 Z. z.Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky o podpísaní Vykonávacieho protokolu medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Gruzínska o vykonávaní Dohody medzi Európskou úniou a Gruzínskom o readmisii osôb s neoprávneným pobytom

Platnosť od 19.03.2016
Redakčná poznámka

Vykonávací protokol nadobudol platnosť 1. marca 2016 v súlade s článkom 13 ods. 1.

124

OZNÁMENIE


Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky

Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky oznamuje, že 13.novembra 2015 bol v Bratislave podpísaný Vykonávací protokol medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Gruzínska o vykonávaní Dohody medzi Európskou úniou a Gruzínskom o readmisii osôb s neoprávneným pobytom.

Vykonávací protokol nadobudol platnosť 1. marca 2016 v súlade s článkom 13 ods. 1.

Do textu vykonávacieho protokolu možno nahliadnuť na Ministerstve vnútra Slovenskej republiky a Ministerstve zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky.