Oznámenie č. 115/2016 Z. z.Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky o uzavretí Dodatku k Dohode o Medzinárodnom menovom fonde k reforme Výkonnej rady Medzinárodného menového fondu

Platnosť od 03.03.2016
Redakčná poznámka

Dodatok k Dohode o Medzinárodnom menovom fonde k reforme Výkonnej rady Medzinárodného menového fondu nadobudol platnosť 26. januára 2016 v súlade s článkom XXVIII dohody. Týmto dňom nadobudol platnosť aj pre Slovenskú republiku.