Redakčné oznámenie č. r1/c98/2015 Z. z.Redakčné oznámenie o oprave tlačovej chyby v zákone č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov

Čiastka 98/2015
Platnosť od 09.12.2015

REDAKČNÉ OZNÁMENIE

o oprave tlačovej chyby

v zákone č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov

V čl. I § 189 zrušovacích ustanoveniach prvom bode má byť namiesto „zákona č. 189/2015 Z. z.“ správne uvedené „zákona č. 343/2015 Z. z.“.