Oznámenie č. 94/2015 Z. z.Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky o uzavretí Dohody medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Švédskeho kráľovstva o spolupráci v oblasti obrany

Čiastka 30/2015
Platnosť od 07.05.2015
Redakčná poznámka

Dohoda nadobudla platnosť 5. novembra 2014 v súlade s článkom 11 ods. 1.

94

OZNÁMENIE


Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky

Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky oznamuje, že 23. septembra 2013 bola v Štokholme podpísaná Dohoda medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Švédskeho kráľovstva o spolupráci v oblasti obrany.

Dohoda nadobudla platnosť 5. novembra 2014 v súlade s článkom 11 ods. 1.

Do textu dohody možno nahliadnuť na Ministerstve obrany Slovenskej republiky a na Ministerstve zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky.