Oznámenie č. 67/2015 Z. z.Oznámenie Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky o vydaní výnosu, ktorým sa ustanovuje zoznam zdravotných výkonov pre klasifikačný systém diagnosticko-terapeutických skupín

Čiastka 19/2015
Platnosť od 31.03.2015
Redakčná poznámka

Výnos nadobúda účinnosť 1. apríla 2015.