Oznámenie č. 52/2015 Z. z.Oznámenie Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky o uložení kolektívnej zmluvy vyššieho stupňa a dodatku ku kolektívnej zmluve vyššieho stupňa

Čiastka 17/2015
Platnosť od 20.03.2015

52

OZNÁMENIE

Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky

Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky oznamuje, že podľa § 9 ods. 1 a 2 zákona č. 2/1991 Zb. o kolektívnom vyjednávaní v znení neskorších predpisov boli na Ministerstve práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky do 10. marca 2015 uložené kolektívna zmluva vyššieho stupňa a dodatok ku kolektívnej zmluve vyššieho stupňa:


1. Kolektívna zmluva vyššieho stupňa na roky 2015 – 2016 z 30. januára 2015 uzatvorená medzi Odborovým zväzom potravinárov Slovenskej republiky

a

Slovenským združením výrobcov piva a sladu.

2. Dodatok č. 1 ku Kolektívnej zmluve vyššieho stupňa na roky 2014 – 2015 z 26. februára 2015 uzatvorený medzi Odborovým zväzom KOVO

a

Združením bytového hospodárstva na Slovensku.