Rozhodnutie č. 45/2015 Z. z.Rozhodnutie predsedu Národnej rady Slovenskej republiky o vyhlásení nových volieb do orgánov samosprávy obcí

Čiastka 15/2015
Platnosť od 12.03.2015

OBSAH