Nariadenie vlády č. 448/2015 Z. z.Nariadenie vlády Slovenskej republiky, ktorým sa mení nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 497/2013 Z. z., ktorým sa ustanovuje spôsob výpočtu mýta, výška sadzby mýta a systém zliav zo sadzieb mýta za užívanie vymedzených úsekov pozemných komunikácií

Čiastka 121/2015
Platnosť od 31.12.2015
Účinnosť od 01.01.2016

OBSAH

448

NARIADENIE VLÁDY

Slovenskej republiky

zo 16. decembra 2015

ktorým sa mení nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 497/2013 Z. z., ktorým sa ustanovuje spôsob výpočtu mýta, výška sadzby mýta a systém zliav zo sadzieb mýta za užívanie vymedzených úsekov pozemných komunikácií

Vláda Slovenskej republiky podľa § 35 ods. 1 zákona č. 474/2013 Z. z. o výbere mýta za užívanie vymedzených úsekov pozemných komunikácií a o zmene a doplnení niektorých zákonov nariaďuje:


Čl. I

Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 497/2013 Z. z., ktorým sa ustanovuje spôsob výpočtu mýta, výška sadzby mýta a systém zliav zo sadzieb mýta za užívanie vymedzených úsekov pozemných komunikácií sa mení takto:

1. Príloha č. 1 vrátane nadpisu znie:

„SADZBY MÝTA ZA UŽÍVANIE VYMEDZENÝCH ÚSEKOV DIAĽNIC A RÝCHLOSTNÝCH CIEST

eur/km bez DPH

Kategória vozidlaEURO O – IIEURO III, IVEURO V, VI a EEV
Nákladné
vozidlá
3 500 kg – 12 000 kg*0, 1030, 0930, 080
12 000 kg a viac – 2 nápravy0, 2210, 2000, 172
12 000 kg a viac – 3 nápravy0, 2330, 2110, 181
12 000 kg a viac – 4 nápravy0, 2420, 2190, 188
12 000 kg a viac – 5 náprav0, 2330, 2110, 181
BUS**3 500 kg – 12 000 kg*0, 0600, 0500, 030
12 000 kg a viac*0, 1100, 1000, 060

* Jednotne pre akýkoľvek počet náprav.

** BUS – vozidlá umožňujúce prepravu viac ako deviatich osôb vrátane vodiča.“.

2. V prílohe č. 2 prvý bod vrátane nadpisu znie:

1. SADZBY MÝTA ZA UŽÍVANIE VYMEDZENÝCH ÚSEKOV CIEST I. TRIEDY SÚBEŽNÝCH S DIAĽNICAMI A RÝCHLOSTNÝMI CESTAMI

eur/km bez DPH

Kategória vozidlaEURO O – IIEURO III, IVEURO V, VI a EEV
Nákladné
vozidlá
3 500 kg – 12 000 kg*0,1030,0930,080
12 000 kg a viac – 2 nápravy0,2210,2000,172
12 000 kg a viac – 3 nápravy0,2330,2110,181
12 000 kg a viac – 4 nápravy0,2420,2190,188
12 000 kg a viac – 5 náprav0,2330,2110,181
BUS**3 500 kg – 12 000 kg*0,0400,0300,020
12 000 kg a viac*0,0800,0700,040

* Jednotne pre akýkoľvek počet náprav.

** BUS – vozidlá umožňujúce prepravu viac ako deviatich osôb vrátane vodiča.“.


Čl. II

Toto nariadenie vlády nadobúda účinnosť 1. januára 2016.


Robert Fico v. r.