Zákon č. 447/2015 Z. z.Zákon o miestnom poplatku za rozvoj a o zmene a doplnení niektorých zákonov

(v znení č. 375/2016 Z. z.)

Čiastka 121/2015
Platnosť od 31.12.2015
Účinnosť od 31.12.2016

Časové verzie

Znenie od - do Novely Poznámka
31.12.2016 375/2016 Z. z. Aktuálne znenie
01.11.2016 - 30.12.2016